boscnet

Jardins, manteniments, desbroç,
tal·les, regs, automàtics...

Avda. Bertrand i Serra, 58 baixos
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

Tel. 93 876 95 91

email: contacta@boscnet.com